GIK, automatisk gjeninnkoplingsautomatikk, utstyr som ofte brukes på kraftlinjer, hovedsakelig i regionalnett og distribusjonsnett på landet. Det brukes for å fjerne en forbigående feil på kraftlinjen, oftest jordfeil (f.eks.trefall over linje). Etter at et vern har gjort linjen spenningsløs, gjeninnkoples linjen automatisk etter kort tid (typisk noen få sekunder) i håp om at feilen eller lysbuen er borte, og at linjen nå blir liggende inne.