Günter Verheugen, tysk politiker (SPD). Medlem av SPD's sentralstyre 1998–99. Tysk medlem av Europakommisjonen fra 1999; 1999–2004 med ansvar for EU-utvidelsen, fra 2004 med ansvar for nærings- og industripolitikk; samtidig en av kommisjonens visepresidenter.