Gyldenkrone, dansk adelsslekt av nederlandsk opprinnelse, het egentlig Marselis. Vilhelm Marselis (1645–83), som eide godsene Moesgård, Skumstrup m.fl., ble 1673 opphøyet til baron med navnet Güldencrone og opprettet baroniet Vilhelmsborg, som etterkommerne satt med til 1923.