Göteborg-protokollen

Artikkelstart

Göteborg-protokollen er en internasjonal miljøavtale innen rammen av Konvensjonen om langtransporterte luftforurensninger (ECE-konvensjonen). Göteborg-protokollen trådte i kraft 2005 og omhandler flere ulike gasser som til sammen fører til forsuring, overgjødsling og ozondannelse.

Protokollen omfatter utslipp av svoveldioksid (SO2), nitrogenoksider (NOx), ammoniakk (NH3) og flyktige organiske forbindelser (VOC).

Land som undertegnet protokollen forpliktet seg til omfattende utslippsreduksjoner innen 2010. For Norges del utgjorde utslippsreduksjonene 58 prosent for SO2, 29 prosent for NOx og 35 prosent for VOC – alt i forhold til utslippsnivået i 1990. For ammoniakk ble det tillatt en liten økning.

I 2012 ble det vedtatt nye målsetninger om ytterligere utslippsreduksjoner innen 2020 og protokollen ble utvidet til å gjelde flere nye typer partikler. Flere land har også sluttet seg til den nye avtalen. De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UNECE), har en egen nettside hvor protokollteksten er tilgjengelig.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg