Gösta Oswald, svensk forfatter. Med sine dypt originale bøker, diktsamlingen Den andaktsfulle visslaren (1946), den eksperimentelle romanen En privatmanns vedermödor (1949), romanfragmentet Rondo (posthumt, 1951) og den uavsluttede Christinalegender (posthumt, 1963), står Oswald som en av de betydeligste og mest særmerkede av de svenske fyrtiotalisterna. Med sin komprimerte assosiative stil, preget av fordekte sitater og musikalske former, søker han en altomfattende kulturell syntese på mystikkens grunn.