Gösta Berlings saga, roman (1891) av Selma Lagerlöf. Hovedpersonene er den avsatte prest Gösta Berling, majorinnen Samzelius på Ekeby og den fargerike krets av kavalerer og dagdrivere som er majorinnens «livvakt» på godset. Boken fikk til å begynne med en kjølig mottagelse, men slo snart igjennom og var den direkte foranledning til at Selma Lagerlöf i 1909 fikk Nobelprisen. Dramatisert av forfatteren. Filmversjonen (1924) i regi av Mauritz Stiller er et av stumfilmtidens hovedverker. Med Lars Hanson, Gerda Lundeqvist og Greta Garbo, som her hadde sin første betydelige rolle.