Göran Wahlenberg, svensk botaniker, professor i medisin og botanikk i Uppsala fra 1828. Han foretok i sine yngre år en rekke reiser, særlig i Nord-Skandinavia og Nord-Finland, men også til andre deler av Europa, og utgav flere grunnleggende plantegeografiske verker, bl.a. Flora lapponica (1812), Flora Carpathorum principalium (1814), Flora upsaliensis (1820) og Flora suecica (1824–26, 2. utg. 1831–34).