Göran Printz-Påhlson, svensk forfatter og kritiker, 1961–89 knyttet til universiteter i USA og Storbritannia. Han debuterte som lyriker innenfor den såkalte Lundaskolan i 1950-årene med en lærd poesi, gjerne med diktningen selv, eller forholdet mellom språk og realitet som tema. Han benytter gjerne bundne og innviklede versformer. En samlingsutgave med en del nyskrevne dikt, Säg minns du skeppet Refanut, utkom 1984. Essaysamlingene Solen i spegeln (1958), med Appendiks (1960), er en tidlig og fremragende introduksjon til den svenske lyriske modernismen. I 1971 kom artikkelsamlingene Slutna världer, öppen rymd. Printz-Påhlson virket også som oversetter, særlig av engelsk lyrikk.