Göran Palm, svensk forfatter og litteraturkritiker. Debutsamlingen Hundens besök (1961), ble med sin enkle og billedfattige stil og dagligdagse motiver oppfattet som eksponent for en «nyenkelhet». Världen ser dig (1964) inneholder bl.a. det store, selvbiografiske diktet Själens furir, der Palm også tar opp politiske temaer. Et sterkt, venstreorientert kultur- og samfunnskritisk engasjement forenes med en personlig fremstillingsform, bl.a. i En orättvis betraktelse (1966, norsk overs. De to mirakler, 1967), som skildrer industrilandene fra den tredje verdens perspektiv, og Indoktrineringen i Sverige (1968). Et års ansettelse i firmaet L. M. Ericsson resulterte i to dokumentar- og debattbøker (1972–74). Palm var en av de viktigste opinionspåvirkere i 1960- og 1970-årenes svenske litteratur. En omfattende blankversmonolog Sverige en vintersaga har kommet i fire bind på til sammen 1400 sider, utgitt mellom 1984 og 2005 – del 4, Vinteren blir vår, er sluttstrek for et av de største og dristigste prosjekt i svensk samtidslitteratur.