Gök-steinen, runestein i Södermanland, Sverige, har innhugde fremstillinger av Sigurd Fåvnesbanes historie, visstnok utført på 1000-tallet, nær beslektet med Sigurdsristningene på Ramsundsberget i Södermanland. Den er beskrevet av E. Brate og E. Wessén i Södermanlands runinskrifter (1924–36, nr. 327). Tolkningen byr på mange vanskeligheter.