Imroz, gresk Imbroz, øy i Tyrkia, nordvest for innløpet til Dardanellene; 279 km2. Øya er av vulkansk opprinnelse, fjellendt og lite fruktbar, men det drives noe jordbruk og geitehold. Okkupert av grekerne under den første verdenskrig, tilbakelevert 1923.