Gérard Schneider, født i Sveits, fransk maler; siden 1916 bosatt i Paris. Malte siden ca. 1950 i en ekspressiv, nonfigurativ stil med klare farger og kraftige penselstrøk.