Gæsir, gård på Nord-Island, het tidligere Gásar og var helt inn på 1400-tallet den største handelsplass på nordlandet – på 1100–1200-tallet den mest omtalte på hele Island. Forfalt etter som Akureyri vokste frem.