Gåsetårnet er et 26 meter høyt tårn i Vordingborg, syd på Sjælland i Danmark. Opprinnelig var tårnet en del av Vordingborg slott, bygget av Valdemar (4) Atterdag omkring 1362. Tårnet er den eneste gjenværende bygningen fra denne epoken og er Nordens best bevarte middelaldertårn. Det ble fredet i 1834 som det første fredede fortidsminne i Danmark. Navnet oppsto da Valdemar 4. Atterdag satte en gås av ekte gull på toppen, for å håne og sammenligne de tyske hansabyene med skvatrende gjess. Eirik 3 Erik av Pommern skal ha tatt gåsen med seg da han flyktet fra Danmark i 1438, mens den nåværende forgylte kobbergås skriver seg fra 1871.