Gärdet, egentlig Ladugårdsgärdet, boligområde i sentrale Stockholm. Området ble utbygd på statens grunn i perioden 1932-39 etter en plan av Arvid Stille. Planen markerte et oppbrudd fra den tradisjonelt sluttede kvartalsstrukturen, og introduserte punkthuset som bygningsform i Sverige. Den nederste, slette delen av området består av parallellstilte lamellhus gruppert om Tessinparken som hovedakse. Den øvre delen (Gärdeshöjden) er bebygd med lave punkthus med sterkt funksjonalistiske trekk som flate tak, glattpussede og hvitmalte fasader, ekspressive balkonger og hjørnevinduer. Gärdet er i dag et sterkt ettertraktet boligområde i Stockholm.