Fyrsten, avhandling om politisk taktikk og strategi skrevet i 1513 av den italienske diplomat og politiske teoretiker Niccolò Machiavelli, utgitt først i 1532. Et hovedpoeng i avhandlingen er at en fyrste, makthaveren, for å holde sin stat sammen og styrke den utad, ikke kan være bundet av moralregler med hensyn til valg av virkemidler; en slik binding ville gjøre oppgaven umulig. Fyrsten har hatt stor innflytelse på senere politisk tenkning.