Funnsjøen er en innsjø i Meråker kommune i Nord-Trøndelag. Innsjøen er oppdemmet og regulert (442-430,5 moh.) i forbindelse med Funna kraftverk. Magasinet rommer 64 millioner m³ vann. Fra innsjøen renner elva Funna, som er en sideelv til Stjørdalselva.