Fujiwara Nobuzane, japansk hoffembetsmann, dikter og maler, regnet som sin tids fremste kunstner skjønt han ikke var yrkesmaler. Ifølge kildene utførte han portretter av keisere, hoffolk, prester og diktere, bilder fra hofflivet, buddhistiske og shintoistiske kultbilder. Man har ikke bevart sikre arbeider av ham, men man har tillagt ham flere viktige verk av yamato-ye-skolen, bl.a. de åtte rullene Kitano Tenjin Engi (1219, Kitanklosteret, Kyoto), som skildrer statsmannen Michizanes liv.