Fugldalsfjellet, fjell på Lyngshalvøya i Tromsø kommune, Troms; 1686 moh. På nordsiden faller Fornesbreen med sterkt fall ned i Fornesdalen, på sørsiden Fugldalsbreen med Fugldalen. Fra breen renner Fugldalelva sørover, senere vestover via Fugldalsvatnet til Ullsfjorden.