Fugløykalven fyr, fyr i Karlsøy kommune, Troms, på øya av samme navn, nord for Fugløya, opprettet 1920; forandret og forsterket 1956. Lysets høyde 41 moh., lysstyrke 38 400 cd, lysvidde 16 nautiske mil, brennetid 10. aug.–26 april. Automatisert og avbemannet 2003.