Fucus, slekt innen brunalgene. Inntil 60 cm høye havalger med læraktige og gaffelgrenede skudd som er avflatet, 1–3 cm brede og med en mer eller mindre tydelig midtribbe. Seks arter forekommer i Norge, og blant disse hører de vanligste tangartene som danner karakteristiske, horisontale belter i fjæresonen langs hele kysten: blæretang, sagtang og spiraltang.