Fronten, svensk kulturtidsskrift, utgitt av Bonniers forlag 1931–32. Med Sven Stolpe som redaktør gjorde tidsskriftet front mot nazistisk litteraturhygiene, men også mot estetisme, primitivisme og intellektualisme.