Froen, storgård i Frogn kommune, Akershus, se Frogn.