Frode Sulland, norsk advokat. Cand.jur. 1983. Konsulent hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen 1983–84, byråsjef i Justisdepartementet og leder for Straffelovkommisjonens sekretariat 1985–87, dommerfullmektig ved Sand sorenskriverembete 1987–89, advokatfullmektig 1989–91 og fra 1991 partner i Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co. Fra 1994 til 2002 medlem av Straffelovkommisjonen. Medforfatter av Husadvokaten (1990 og 1997).