Frivilligveien, navn på nåværende fylkesveg 755 mellom Leksvik og Hoven i Nord-Trøndelag. Det meste av denne veistrekningen ble bygget ved dugnadsinnsats i årene 1951 til 1958. Initiativtaker og primus motor for tiltaket var lærer og bonde Nils Sve (1899- 2001).