Fritz von Unruh, tysk forfatter. Opprinnelig offiser, ble pasifist på grunn av sine opplevelser under den første verdenskrig. Emigrerte til Frankrike 1933, til USA 1940. Hans drama Ein Geschlecht (1917), med fortsettelsen Platz (1920), med intens patos mot krig og vold og for menneskelig brorskap, er et av hovedverkene i tysk ekspresjonisme. Fortellingen Opfergang (1919) har samme tendens. Unruhs senere verker er holdt i saklig realistisk stil, f.eks. romanen End is not yet (1947; ty. utg. Der nie verlor; norsk overs. Det står en stjerne over galehuset, 1948). Selvbiografisk er Der Sohn des Generals (1957). Wir wollen Frieden (1962) inneholder hans taler.