Fritz Schumacher, tysk arkitekt, oppvokst i Bogotà (1872–74) og New York (1875–83), studerte i Berlin og München. I 1903 ble han professor ved Universitetet i Dresden. Han var en av grunnleggerne av Deutsche Werkbund i 1907 (sammen med Hermann Muthesius, Friedrich Naumann og Henry van de Velde). Hans arkitektur, karakterisert som neddempet historisme, er preget av tysk bygnings- og håndverkstradisjon. Han var fra 1909 byggedirektør i Hamburg, og tegnet en rekke hus som bidrog til renessansen for tysk teglsteinsarkitektur, mange dessverre ødelagt under krigen. Et av de mest kjente er Museum für Hamburgische Geschichte (1914–23), som bare delvis ble ødelagt og gjenåpnet etter krigen. Ellers er Schumacher særlig kjent for sine generalplaner for Hamburg (1909–33) og Köln (1921–33). Han utgav flere bøker om arkitektur.