Fritz Richard Schaudinn, tysk biolog. Han leverte grunnleggende bidrag til studiet av encellede organismer (protozoer) og gjorde mye for å utvikle dette til en eksperimentell vitenskap av stor medisinsk betydning, bl.a. arbeider om malariaplasmodiets utvikling og årsaken til dysenteri. Sammen med E. Hoffmann oppdaget han 1905 den mikroben som fremkaller syfilis. I 1906 ble han leder av protozo-avdelingen ved institutt for skips- og tropesykdommer i Hamburg. Schaudinn opprettet 1902 tidsskriftet Archiv für Protistenkunde og stiftet 1906 Freie Vereinigung für Mikrobiologie.