Fritz Jöde, tysk musikkpedagog. Professor ved Staatliche Akademie für Kirchen- und Schulmusik i Berlin. 1923 stiftet han den første ungdomsmusikkskole og 1925 den første folkemusikkskole; ved disse og ved sine «åpne sangtimer» skapte han stor musikkinteresse, også for eldre tiders musikk. Jöde var en fremragende musikkpedagog og skapte en omfattende musikkbevegelse blant tysk ungdom. Han utgav tallrike sang- og musikkbøker.