Fritz Graebner, tysk etnolog og kulturhistoriker. Han er særlig kjent for sin presise utforming av betingelsene for diffusjon av kulturtrekk, dvs. kulturlån, i tidligere tider, og således en av de fremste eksponentene for læren om kulturkretser. Diffusjonismen representerte et alternativt perspektiv i forhold til de fremherskende evolusjonsteoriene innen kulturforskningen tidlig på 1900-tallet, og ble av flere antropologer betraktet som den mest gjennomgripende forklaring på sosio-kulturelle forskjeller. Blant Graebners verker kan nevnes Kulturkreise und Kulturschichten in Ozeanien (i Zeitschrift für Ethnologie, 1905) og Methode der Ethnologie (1911).