Fritz Geissler, tysk komponist. Skrev symfonier, operaer (Der zerbrochene Krug, 1971), ballettmusikk, korverker og kammermusikk.