Fritz Clausen, dansk nazistisk politiker, tok medisinsk embetseksamen i Tyskland 1923. Clausen sluttet seg 1930 til Danmarks nationalsocialistiske arbeiderparti, han ble dets fører 1933, og valgt inn i Folketinget 1939. Under den tyske besettelse av Danmark søkte han å vinne politisk innflytelse og samarbeidet med tyskerne; men tyskerne stolte ikke på ham på grunn av hans personlige svakheter, og i mai 1944 måtte han tre tilbake som partifører. Etter frigjøringen anklaget for landsforræderi, men døde før dommen falt.