Fritt rettsråd

Artikkelstart

Fritt rettsråd, det vil si rettshjelp utenfor rettergang, innvilges av fylkesmannen. Det gis særlig i slike saker hvor domstolene kan gi fri sakførsel, samt i trygde- og pensjonssaker. I disse kategorier av saker kan en advokat selv innvilge fritt rettsråd når bistanden ikke kan antas å ville overstige 10 timers arbeid. Fritt rettsråd gis bare når det kan antas nødvendig og det er rimelig at det offentlige betaler for slik bistand.

Rettshjelploven av 13. juni 1980 kapittel 2 med forskrift av 12. desember 2005 inneholder nærmere regler om når fritt rettsråd kan gis henholdsvis uten behovsprøving og etter behovsprøving. Det gis som hovedregel ikke fritt rettsråd i de behovsprøvde sakstyper til enslige som har skattbar brutto årsinntekt over kr 246 000. Hvis søkeren er gift eller samboer, gis det ikke fritt rettsråd hvis begges brutto årsinntekt samlet overstiger kr 369 000. Det gis som hovedregel heller ikke fritt rettsråd i behovdsprøvde saker hvis søkeren eller vedkommendes husstand har netto ligningsformue over kr 100 000, med unntak for at det normalt gis fradrag for ligningsverdi av egen bolig og driftsmidler i personlig næringsdrift.

Loven inneholder også regler om egenandel.

Rettshjelploven omfatter også bestemmelser om fri rettshjelp under rettergang. Se fri sakførsel og fri rettshjelp.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg