Fritt Ord var et tidligere tidsskrift, grunnlagt i 1931 av dr.theol. Kristian Schjelderup. Tidsskriftet var organ for Landslaget for frilyndt kristendom med formål å virke for vidsyn og toleranse i religiøse og moralske spørsmål samt arbeide for «de humanistiske idealer på en bred kulturell front». Tidsskriftet ble fra 1938 utgitt av Nansenskolen på Lillehammer. Utgivelsene ble stanset av den tyske okkupasjonsmakten i 1940.