Frijsenborg slott, ligger på et firkantet vollsted, som er anlagt av Valdemar Parsberg. Lensgreve Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs lot oppføre det nåværende slottet 1862–67 (arkitekt Ferdinand Meldahl), med delvis benyttelse av murene fra den tidligere herregården. Slottet, som er oppført i renessansepreget stil, består av tre fløyer, hvorav hovedfløyen er i to etasjer med treetasjes hjørnetårn mot parken. Sidefløyene er i én etasje, men avsluttes med toetasjes paviljonger. Slottet har en overdådig indre utsmykning med søyler, speil, takmalerier, marmor, eiketresdører og forgylling. Det rommer en stor samling møbler, gobeliner, et betydelig bibliotek og en stor portrettsamling.