Friis til Hesselager, etter slektsvåpenet (med tre ekorn) også kalt Tre-Egern-Friis; adelsslekt som er kjent siden 1367, utdødd i mannslinjen 1716. Til slekten hører kanslerne Johan Friis (1494–1570) og Christian Friis (1556–1616).