Friis til Haraldskær, eller Skaktavl-Friis etter slektsvåpenet (med sjakkbrettlignende rutemønster), sønderjysk adelsslekt som er kjent siden slutten av 1300-tallet. Hovedlinjen døde ut på mannssiden 1727. Til slekten hører bl.a. stattholder i Norge, riksråd Jørgen Friis (død 1616) og hans sønn, kansler Christen Friis (1581–1639). En kognatisk gren er slekten Beck-Friis, som fikk svensk friherretittel 1770 og grevetittel 1791.