Friis fra Landvik, norsk adelsslekt. Ved makeskifte med kronen 1583 ble fogd Jacob Friis eier av gården Landvik i Grimstad. Slekten eide også Lundegård og Hananger i Vanse. Jacob Friis var farfar til admiral Jesper Friis til Landvik (ca. 1605–1670). Mannslinjen døde ut 1727 med hans sønnesønn Jesper Nicolaus Friis.