Slekten kan føres tilbake til Mads Lucassen (Friis), rådmann i Svendborg (død 1682). Den kom til Norge med hans sønnesønns sønnesønn Niels Friis (1741–1814), sogneprest i Hafslo, som var farfar til filologen og forfatteren Jens Andreas Friis (1821–96) og direktør ved Røros kobberverk Jacob Pavels Friis (1827–1912). Sistnevnte var far til historikeren og politikeren Jakob Johan Sigfrid Friis (1883–1956).