Friedrichsdor, prøyssisk gullmynt, preget fra Fredrik den stores tid (1740) til midten av 1800-tallet.