Friedrich von Holstein, tysk diplomat. Bismarcks nærmeste medarbeider under fredsslutningen etter den fransk-tyske krig. Arbeidet fra 1876 i det tyske utenriksministerium, der han som direktør for politisk avdeling hadde stor innflytelse. I 30 år holdt Die graue Eminenz, som journalisten M. Harden kalte ham, utenrikspolitikkens tråder i sin hånd. Bismarcks tilhengere ble hans bitre fiender da han ble sittende etter Bismarcks fall. Da hans pågående politikk overfor Frankrike under Marokko-krisen 1904–05 mislyktes, tok han avskjed 1906. The Memories, Diaries and Correspondence of F. v. H. ble utgitt i 2 bd. 1956.