Friedrich Wilhelm von Bülow, prøyssisk general. Forsvarte 1813 Berlin mot franskmennene, deltok i slaget ved Leipzig, trengte over Nederland og Belgia inn i Frankrike og forente seg med Blücher. I 1815 førte han i slaget ved Waterloo 4. prøyssiske armékorps og fullendte i forening med Blücher Napoleons nederlag.