Friedrich Grüner, norsk myntmester, oberhauptmann i Christiania, overtok myntmesterembetet etter sin far Peter Grüner 1651. Han kjøpte 1672 av Kongen Nedre Foss ved Akerselva med «Kongens mølle». Denne store eiendom omfattet bl.a. det nåværende Grünerløkka.