Friedrich Blume, tysk musikkforsker. 1934–63 professor ved universitetet i Kiel. Har gjort omfattende musikkhistoriske studier, spesielt innenfor perioden fra renessansen til 1800-tallet. Redaktør av det monumentale Musik in Geschichte und Gegenwart (14 bind) 1949–68. Formann i det tyske selskap for musikkforskning 1947–62. Gjennom sin forskning og sin organisatoriske innsats fikk Blume stor betydning for utviklingen av moderne musikkvitenskap.