Friedrich Adler, østerriksk politiker, radikal marxist, sønn av Victor Adler. Ble 1911 sekretær i det sosialdemokratiske parti i Østerrike og redaktør av partiets tidsskrift Der Kampf. Under den første verdenskrig stod Adler i opposisjon til sosialdemokratiets borgfredspolitikk, og 21. okt. 1916 skjøt han statsministeren, Stürgkh. I mai 1917 ble han dømt til døden, men benådet til 18 års tukthus. Løslatt 1918 da revolusjonen brøt ut. Adler var den mest populære arbeiderfører i Wien og en ledende mann i Wiener-Internasjonalen. 1923–40 sekretær for Den sosialistiske arbeiderinternasjonale, senest med kontor i Brussel. Etter den tyske invasjon i Belgia flyktet Adler til USA. Etter krigen slo han seg igjen ned i Belgia. Skrev en rekke filosofiske og politiske bøker, bl.a. om Moskvaprosessene i 1930-årene.