Fridtjovbreen, dalbre på nordsiden av Bellsund på vestkysten av Spitsbergen, Svalbard; ca. 15 km lang og opptil 4 km bred. Breen er kjent for plutselige brefremstøt (surge); det første kjente fremstøt ble registrert 1860 da brefronten rykket frem om lag 6 km i løpet av tre år. Breen hadde et nytt stort fremstøt 1995–99. Mellom fremstøtene smelter breen langsomt tilbake. Oppkalt etter fangstskuta Frithiof av Hammerfest, chartret av den svenske Svalbardekspedisjon av 1858.