Fridtjov Clemet, norsk politiker (H) og organisasjonsmann, far til Kristin Clemet. Ansatt i Høyres sekretariat 1960–86, generalsekretær i Høyre 1974–86; generalsekretær i Nordisk Ministerråd 1986–92. Rådgiver Utenriksdepartementet 1992–95, ekspedisjonssjef for nordiske saker 1995–2000.