Fridtjof Knutsen, født i Harstad, norsk journalist og forfatter, medarbeider i Dagsposten, Trondheim, 1914, Morgenposten, Oslo, 1916, Tidens tegn 1917, fra 1934 rettsmedarbeider i Aftenposten. Skrev ca. 30 revyer (under pseudonymet Filius Kanuti) og ca. 30 kriminalromaner, derav flere sammen med sin hustru Lalli Knutsen.