Frithjof, mannsnavn, tilsvarer norrønt Fridþjófr (dannet av friðr, 'fred, vern' og þjófr, 'tyv'. Kjent fra Fridtjovs saga, som navn i Norge fra 1830-årene. Navnedag 10. oktober.