Friderich Christopher Gedde, født i Fredrikstad, norsk ingeniøroffiser og arkitekt; sønn av H. C. Gedde. 1813 utnevnt til den nye kombinerte stilling som kanal-, havne- og fyrinspektør for det sønnenfjelske Norge; 1815 leder av landets havnevesen, som han organiserte fra grunnen av. Tollinspektør i Halden fra 1829. Ved siden av virket han som arkitekt og oppførte noen av de beste byggverk i norsk empire: Wielgården (etter brannen 1817), Fayegården (etter brannen 1826) og tollbodene (1830–31) i Halden, og tollbodene i Tønsberg (1826–27).